Struktura saveza

Hrvatski Savez hokeja na ledu je nacionalni sportski savez osnovan  9. studenog 1935. godine u Zagrebu i od 7. svibnja 1992. član je Međunarodne federacije hokeja na ledu (International Ice Hockey Federation- IIHF). Skraćeni naziv saveza je HSHL, a naziv na engleskom jeziku je  Croatian Ice Hockey Association. Sjedište Saveza je u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11. Osnivač je i punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

Statut Hrvatskog saveza hokeja na ledu donesen je od strane Skupštine 29. rujna 2015. godine temeljem Zakona o udrugama i Zakona o sportu. Njime su određene odredbe o općim informacijama i poslovanju Saveza, ciljevima, unutarnjem ustrojstvu i članstvu, o tijelima HSHL te njihovim ovlastima, o načinu odlučivanja i izbora, o trajanju mandata te o imovini Saveza te o ostalim bitnim pitanjima važnima za rad Saveza.

Predsjednik Saveza je Vjekoslav Jadrešić, dopredsjednici su Duško Janjatović i Ivan Ćelić, a glavna tajnica je Jasmina Fučkar.

 

Hrvatski savez hokeja na ledu broji 15 članica uključujući klubove hokeja na ledu, klubove inline hokeja, jedno sportsko društvo,  Zagrebački savez hokeja na ledu te Zbor sudaca hokeja na ledu Hrvatske. 

Scroll to Top