POZIV NA ŠKOLOVANJE

Hrvatska olimpijska akademija u suradnji sa Hrvatskim savezom hokeja na ledu organizira osposobljavanje za trenere hokeja na ledu.
Prijave traju do 15.10.2022. Program počinje 5.11.2022.
Vise informacija na stranici HSHL (privitak).

Prijavnica …… Raspis HOA Trenerski

Povezane novosti

Scroll to Top