Potvrde o registraciji

Novosti.jpg

Dana 12. kolovoza 2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša („Narodne novine“, broj:
91/23) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_91_1407.html
.

Člankom 3. stavkom 1. navedenog pravilnika propisano je kako se odredbe Pravilnika primjenjuju na učenika sportaša koji posjeduje važeće rješenje o kategorizaciji sportaša ili posjeduje potvrdu nadležnog nacionalnog sportskog saveza iz članka 82. stavka 2. Zakona o sportu za učenike u dobi do 12 godina. Stavkom 2. istoga članka propisano je kako učenik sportaš ostvaruje pravo na posebne uvjete pohađanja i završetka obrazovanja od dana dostave dokaza iz stavka 1. ovoga članka razredniku, a člankom 3. propisano kako Potvrda iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka sadrži podatke o učeniku sportašu koji se odnose na rezultate ostvarene u proteklih godinu dana u odnosu na datum izdavanja potvrde, vrijedi za školsku godinu u kojoj je podnesena, na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog I).

To znači da Nacionalni savez može izdavati samo potvrdu sukladno čl. 82. st.2. Zakona o sportu za učenike do 12 godina starosti.

Za sve ostale, Savez može samo dostaviti potvrdu o registraciji sportaša pri HSHL-u vezano za predstojeću sportsku sezonu, koja potvrda nema značenje rješenja o kategorizaciji i/ili potvrde sukladno Pravilniku o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša.

Potvrdu o registraciji možete pronaći OVDJE.

Povezane novosti

Novosti u IIHF Rulebooku

U svibnju 2023. donesen je novi IIHF pravilnik koji će se primjenjivati od sezone 2023./’24. Pravilnik se može preuzeti na linku https://www.iihf.com/en/statichub/4719/rules-and-regulations, a neke od

PROČITAJ VIŠE
Scroll to Top