S obzirom na općenitu epidemiološku situaciju i epidemiološke mjere koje su na snazi do 21. prosinca 2020. godine, te zbog zamolbe klubova, donesena je odluka o odgađanju razvojnih kampova u organizaciji HSHL-a za seniore (predviđen za tjedan od 07. do 13. 12. 2020. godine) i igrače do 18 godina (predviđen za tjedan od 14. do 20. 12. 2020. godine). Novi datumi održavanja kampova bit će razmotreni i određeni ovisno o daljnjoj epidemiološkoj situaciji i epidemiološkim mjerama.